Skip to main content
Persbericht 3 mei 2022

Vakgarage verruilt VakPlan voor Qualified Modern Car Repair-Premium

Vakgarage gaat de uniforme kwaliteit en hospitality borgen door alle driehonderd en veertig vestigingen aan te sluiten op het Qualified-Premium programma. Hiermee komt een einde aan het VakPlan.

Uniforme kwaliteit is van groot belang voor iedere formule. De kwaliteit, service en gastvrijheid moet overal hetzelfde zijn, ongeacht welke vestiging men binnenstapt. “Uiteraard zijn er vestigingen waar men twee stappen verder gaat, maar we willen dat iedere vestiging minimaal de kwaliteit en service biedt waar Vakgarage voor staat”: zegt Vishal Durgaram van Vakgarage. Top op heden werd dit geborgd door het eigen VakPlan. “Inhoudelijk mankeerde er eigenlijk niet veel aan het VakPlan. Maar het zijn kwaliteitseisen die wij zelf hebben opgesteld en beheren. De controle werd gedaan door de Corbo, die weer aan ons rapporteerde. We gaan nu de kwaliteit borgen door aan te sluiten op Qualified-Premium. Hierbij beheert Stichting Duurzaam Repareren de programma-eisen, rapporteren de auditeurs aan hen en wordt door hen besloten of een vestiging wel of niet aan de standaard voldoet. Zo kunnen wij objectief en onafhankelijk de kwaliteit van ons netwerk aantonen”. Ook past dit label beter bij onze ambities buiten de grens aangezien het Qualified-Premium label ook in België actief is.

Harry Filon van Qualified Modern Car Repair benadrukt: “We toetsen de bedrijven om een beeld te krijgen aan welke kwaliteits- en hospitality eisen men niet voldoet. Met als doel dit samen met de ondernemer op orde te brengen. Noodzakelijke opleidingen en trainingen, wettelijke zaken zoals Arbo formaliteiten, beschikbaarheid van data en informatie, de juiste apparatuur et cetera wordt in de basis gecheckt. De netheid van het bedrijf, een goede wachtruimte, toiletten, parkeergelegenheid, et cetera vallen onder de Premium module”.

Binnen een jaar wil men alle Vakgarage vestigingen op het Qualified-Premium niveau hebben. “Vakgarage is de op één na grootste formule in Nederland. Of we ooit de grootste zullen zijn weet ik niet, maar we willen wel de beste zijn. Of in ieder geval worden”: zegt Durgaram.

Qualified Modern Car Repair is mei 2021 gestart met als taget om binnen één jaar honderd bedrijven op het keurmerk aan te sluiten. Mede door het aansluiten van Vakgarage zullen dit er meer dan zeshonderd zijn.

Persbericht 17 mei 2021

De toenemende complexiteit van auto’s en de wens meer gebruik te maken van het universele kanaal door leasemaatschappijen en fleetowners, genereren de behoefte aan de borging van de kwaliteit. 

‘Het is niet vanzelfsprekend, dat iedere garage iedere reparatie of onderhoudsbeurt kan uitvoeren’. Een exponentiële toename in de software, veiligheidssystemen, ADAS-systemen, connectiviteit en aandrijflijnen (EV) stellen steeds hogere eisen aan het autobedrijf. Hierdoor ontstaat ook een liability issue voor fleetowners en leasemaatschappijen. Zij sturen immers de bestuurder naar een bedrijf toe.

Qualified is het nieuwe kwaliteitsprogramma die alle relevante zaken borgt. De beschikbaarheid van data en informatie, opleidingen en trainingen, apparatuur en gereedschappen, connectiviteit en de aansprakelijkheid worden objectief en onafhankelijk getoetst.

Bij Qualified Basis volstaat men niet met een gediplomeerd monteur in de werkplaats, maar wil men dat iedere monteur opgeleid is voor de werkzaamheden die hij/ zij uitvoert. Dit geldt in het bijzonder bij het werken aan veiligheidssystemen, ADAS en elektrische voertuigen (EV).

In Qualified Premium programma wordt de hospitality geborgd. Zijn er voldoende parkeerplaatsen, zijn de ramen heel en schoon, is er een nette wachtruimte en een toilet, is er wifi, heeft men een hygiëne protocol, is er koffie enzovoort.

Na een korte en succesvolle pilot, start eind mei de uitrol van het keurmerk. Inmiddels heeft men al een kleine honderd bedrijven in de wachtkamer zitten, die in de komende maanden de procedures zullen doorlopen.

Men hoopt binnen één jaar tweehonderd bedrijven op het label aan te sluiten. Het nieuwe platform Lease Service Partners (LSP) heeft het Qualified Premium certificaat al als voorwaarde tot deelname gesteld. Ook alle vestigingen van de autoglasformule 123-Ruit zullen, mede op verzoek van een leasemaatschappij, op Qualified Premium aansluiten. Vooralsnog is het Qualified programma beschikbaar voor onderhoud, reparatie en glasherstel.

De consument en de opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat een autobedrijf met het Qualified Basis certificaat de competenties in huis heeft om een onderhoudsbeurt en een reparatie adequaat en conform fabrieksrichtlijnen uit te voeren. Bij het Premium certificaat weet men dat ook de gastvrijheid en service op orde is.