Skip to main content

Zoek een bedrijf

Qualified is niet gekoppeld aan een specifieke garageketen of – formule. Ieder autobedrijf kan zich aanmelden en krijgt, mits na auditering is gebleken dat men aan de kwaliteitseisen voldoet, het certificaat. Jaarlijks worden er audits uitgevoerd om te bewaken dat de kwaliteit op orde blijft.

Ook in uw woonplaats vindt u een gecertificeerd autobedrijf.